บริษัท พี.พี. แอนด์ เอส. โพลีเทรด จำกัด | PP&S POLYTRADE CO.,LTD

PP&S POLYTRADE CO.,LTD

บริษัท พี.พี. แอนด์ เอส. โพลีเทรด จำกัด


ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต ISO 9001 : 2015

Manufacturer and exporter of the quality HDPE, LDPE , Degradable plastic T-shirt bags under the trademark Four-Diamond, Green Pine Established in 1978 our dependable product’s quality for more than 30 years
our story
PP&S POLYTRADE CO,LTD. Established in 1978, our dependable product’s quality for more than 30 years.
  
About us
our products
We are manufacturer and exporter HDPE, LDPE degradable plastic T-shirt bags under the trademark Four-Diamond, Green Pine.
  
Products
address
58/4 , Moo 2 , Bangnumjurd, Maung, Samutsakhon, 74000 Thailand.
  
Contact

2521

ปี พ.ศ. ที่เริ่มก่อตั้งบริษัท
founded company

30

ปี มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพสินค้า
our company

3

หมวดหมู่สินค้าของเรา
product category

24

จำนวนสินค้าทั้งหมด
all products

news updates

Follow news and activities of all movements
With special promotions that are interesting.

News All